נטילת ידים לסעודה ופירות

ניגוב היד בנטילה חיוב או חומרא

הרב יואב חנניה אוקנין | ז מרחשון תשפ"א