נטילת ידים לסעודה ופירות

הכניס כלי נקוב בתוך כלי שאינו נקוב האם כשר לנטילת ידים

הרב אביעד תפוחי | כ"ח מרחשון תשפ"ב