ממתקים

חלב נכרי, מעשר כספים

הרב שלום אילוז | כ"ג תמוז תשס"ט