האם מברכים במקרים שונים

ברכת על המחיה לפני אכילת לחם

הרב חיים שריבר | כ"ו תשרי תשע"ו