ממתקים

חמץ שעבר עליו הפסח -אולי

הרה"ג דוב ליאור | ט"ו תמוז תש"ע