ביטחון ופיקוח נפש

הצלת גוי שמקיים מצוות

הרב שמואל אליהו | כ אייר תשע"א