שאלות כלליות

משככי כאבים בשבת

הרב בניהו שרגא | ט"ז סיון תשע"ב