שאלות כלליות

לקיחת ויטמינים בשבת

הרב חיים שריבר | כ"ד כסלו תשע"ה