מה מותר לעשות בבית הכנסת?

גבר בעזרת נשים

הרב יוסף אפריון | ל אדר א' תשע"ד