מצוות השירות

להתגייס לצבא בשנה שלאחר החתונה

הרבנות הצבאית הראשית | ד שבט תשס"ט