דתיים לאומיים וחרדים

צבא מול תורה

הרב חיים שרייבר | כ"ו אדר תשע"ח