מצוות השירות

כיצד לשמור על הצניעות בצבא?

הרב יואב חנניה אוקנין | ה מרחשון תשפ"ב