מוסר מלחמה

"ויד תהיה לך מחוץ למחנה"

הרב שלום אילוז | ח כסלו תש"ע