שליח הציבור

חזן ספרדי במניין אשכנזי

הרב שמואל הולשטיין | כ אלול תשס"ח