שליח הציבור

חזן שאני מסוכסך איתו

הרב שמואל אליהו | ח תשרי תשע"ב