שליח הציבור

שליח ציבור לימים הנוראים

הרב משה מאיר אבינר | י"ז אלול תשע"ח