שליח הציבור

חזרה על מלים או כפילת מלים בתפילה

הרב דניאל קירש | ג טבת תשפ"ג