מעשר כספים - כללי

עיגול מעשרות

כולל הלכה בית אל | כ"ח מרחשון תשפ"א