מעשר כספים - כללי

חישוב מעשרות כספים לעצמאי

הרב חיים שרייבר | כ"ט טבת תשע"ט