הדף היומי וסיום לימוד ומסכת

סיום מסכת שנסתימה לפני זמן

הרבנות הראשית לישראל | כ"ג אלול תשע"ה