הדף היומי וסיום לימוד ומסכת

חשש גאווה בסעודת סיום

הרב אליעזר מלמד | י"ט אייר תשס"ד