הדף היומי וסיום לימוד ומסכת

סיום מסכת במחשבה

הרב דניאל קירש | ג סיון תשפ"ד