מוקצה

איסוף גללים בשבת

הרב שמואל אליהו | ג סיון תשס"ח