כלבים וגידולם

האם מותר למכור כלב לגוי ע"מ לסרס אותו?

הרב פרופ' נריה גוטל | ב אייר תשפ"א