ברכת המזון

ברכת שהכל אחרי ברכת מזון

הרב שלום אילוז | ט אייר תשס"ז