לימוד במצבים שונים

איך ללמוד אחרי שיוצאים מהישיבה?

הרב אלישיב קפקה | י"ד כסלו תשפ"ב