צריך ליטול ידים?

נגיעה באיברים מכוסים נקיים

הרב יהודה אודסר | כ"ט ניסן תשס"ט