הלידה ומה שאחריה

למה מברכים על בת פחות מבן?

הרב אליעזר מלמד | ט"ו סיון תשס"ג