שאלות כלליות

יבול נכרי במנה חמה?

הרבנות הראשית לישראל | י"ד תשרי תשע"ה