שאלות כלליות

איך עושים פרוזבול?

כולל דיינות פסגות | י"ד אלול תשס"ז