גזל ונזיקין

למי שייכת יונה ברחוב?

הרבנות הראשית לישראל | י"א אדר ב' תשפ"ד