ספר דברים

וזאת הברכה 2 מקרא ואחד תרגום

הרה"ג יעקב אריאל | י"ב תשרי תשע"ב