קריאת התורה

ראיית הכתב בספר התורה בעת ההגבהה

הרב אוריאל טויטו | א מרחשון תשס"ט