צריך ליטול ידים?

נטילת ידים לאחר נעילת נעליים

הרב אליעזר מלמד | כ"ה אדר ב' תשס"ה