צריך ליטול ידים?

מתי צריך ליטול ידיים?

הרב אלישיב קפקה | ט"ו סיון תשע"ט