שמיעה בקול ההורים

להשכיר רכב בניגוד לרצון ההורים

הרב פרופ' נריה גוטל | ו ניסן תשע"ז