כיבוד הורים פוגעים ומתעללים

לכבד זקנים שמתנהגים רע

הרב יוסף אפריון | י"ג אלול תשע"ד