ברכה אחרונה

פירורים על השולחן בברכת המזון

הרב אוריאל טויטו | א אלול תשס"ח