ברכה אחרונה

סעודה שאינה מספיקה בחטיף

הרב שמואל אליהו | כ"ח תשרי תשע"ב