ברכה אחרונה

מתי מברכים ברכה אחרונה?

הרב חגי לרר | כ"א אלול תשע"ז