עבודה זרה, פסלים ותמונות

הסרת סמל מכונית הדומה לצלב

הרב שמואל אליהו | כ"ב תמוז תשע"א