עבודה זרה ונצרות

האם מותר כקבלן לבנות כנסייה?

הרב משה מאיר אבינר | ח אייר תשפ"ב