נצרות ואיסלם

נציחות של איסלאם ונצרות

הרב אלישיב קפקה | כ"ט טבת תש"פ