גוים והיחס אליהם

בקשה מנכרי להתפלל על חולה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ אדר ב' תשע"ט