עובד ומעביד

בין אדם לחברו

הרב אוריאל טויטו | כ"ח מרחשון תשס"ט