עובד ומעביד

יציאה מהעבודה על חשבון העבודה

הרב אליקים לבנון | י"ט אב תשע"ט