עלונים ומאמרים

האם מותר לקרוא עלוני שבת במיטה?

הרב שמואל הולשטיין | ט"ז אב תשס"ח