עלונים ומאמרים

האם צריך להרים דפי תורה על הרצפה ברחוב

הרב חגי לרר | כ"ד תמוז תשפ"א