שם ה' וספרי קודש

כתיבת "שלום" או שלו' במכתב לחבר

הרב נועם דביר מייזלס | ו אלול תשע"ט