ברכת כהנים

כהן שהוא שליח ציבור

הרב יעקב כהן | כ"ט תשרי תשע"א